Wim over Wijn

Oops. We kunnen geen producten vinden die overeenkomen met de selectie.

Wim en Wine in Moderation

Achtergrond

Wereldwijd wordt onderkend dat het nuttigen alcoholische dranken niet zonder risico is. Dit geldt ook voor wijn. Teveel alcohol is niet goed voor de gezondheid. Net zo min als teveel suiker, teveel vet of te weinig bewegen.

Omdat wijn drinken ook positieve kanten kent, is het van belang dat wijndrinkers weten wat verantwoorde wijnconsumptie precies inhoudt. Daartoe is Wine in Moderation ontwikkeld, een internationaal initiatief dat per land lokaal wordt ondersteund. Door aansluiting bij Wine in Moderation.eu kan Nederland profiteren van de internationale kennis op het gebied van verantwoorde wijnconsumptie.

Nederland

In Nederland is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) initiator van het internationale Wine in Moderation-initiatief. De KVNW heeft verantwoorde wijnconsumptie altijd gesteund en was één van de oprichters van STIVA en de reclamecode voor alcoholische dranken.

De KVNW neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de verstrekking van wijn en wil verantwoorde wijnconsumptie bij de consument verder stimuleren. ‘Wim over wijn’ is daarvoor het platform voor de Nederlandse consument.